Fındıklı Mah. Hancıoğlu Cad. NO:82/A Maltepe - istanbul

  • İş Güvenliği

    ÖNCE CAN GÜVENLİĞİ

    İşyerinizin daha sağlıklı, güvenli ve üretken olması için biz hazırız.

İş Sağlığı ve Güvenliğinde doğru adres

Kurumsal ihtiyaçlarınıza sektördeki en deneyimli ve işinde uzman ekibimiz ile destek veriyoruz.

İş Hukuku Danışmanlığı

İş Hukuku Danışmanlığı

4857 sayılı İş Kanunu kapsamında aşağıda belirtilen konularda her türlü İş Hukuku Danışmanlığı ve İş Hukuku Eğitimi verilmektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Denetim Hizmeti

İş Sağlığı ve Güvenliği Denetim Hizmeti

MAS OSGB işyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izler, denetler ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlar.

İş Yeri Hekimi

İş Yeri Hekimi

İş Yeri Hekimi iş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere bakanlıkça yetkilendirilmiş, iş yeri hekimliği belgesine sahip hekimdir.

İş Yeri Ortam Ölçümleri

İş Yeri Ortam Ölçümleri

İş Yeri Ortam Ölçümleri, İş Güvenliği Kanunu kapsamında çıkan “İş Hijyeni Ölçüm Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik” gereği işyerlerinde yapılan ölçümlere denir.

Mobil Sağlık Hizmeti

Mobil Sağlık Hizmeti


İşin devamı süresince, çalışanın ve işin niteliği ile iş yerinin tehlike sınıfına göre bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla, Sağlık muayenelerinin yapılmasını sağlamak zorundadır.

Patlamadan Korunma Raporu (PKD Raporu)

Patlamadan Korunma Raporu (PKD Raporu)

İşverenler, belirtilen yükümlülüğünü yerine getirirken, Patlamadan Korunma Dokümanı (PKD Raporu) hazırlanmasını sağlamakla yükümlüdür.

Periyodik İş Güvenliği Test Ve Kontrolleri

Periyodik İş Güvenliği Test Ve Kontrolleri

İşçilerin çalışma ortamlarının sağlık şartlarına uygunluğu ve rahatlığı iş verimini artıran en önemli etkendir.

Risk Değerlendirilmesi ve Acil Durum Eylem Planı

Risk Değerlendirilmesi ve Acil Durum Eylem Planı

Risk Değerlendirilmesi ve Acil Durum Eylem Planı iş yerinde var olan tehlikelerin belirlenmesi bu tehlikelerin riske dönüşmesine engel olur.

Sertifikalı Temel İSG Eğitimi

Sertifikalı Temel İSG Eğitimi

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununun 16. Ve 17. Maddelerinin gerektirdiği üzere; işveren çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlar.

Tehlikeli Madde Güvenliği Danışmanlığı (TMGD)

Tehlikeli Madde Güvenliği Danışmanlığı (TMGD)

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanın Asıl Görevi, işletme liderinin sorumluluğu altında, yapılan iş kapsamında uygun araçları ve faaliyetleri belirlemektir.

Yangın Eğitimi

Yangın Eğitimi

Yangın söndürme eğitimi, her şirketin yangın önleme tedbirlerinin alınmasından sorumlu çalışanları için geliştirilmiştir; bu, sanayi, küçük bir işletme, otelcilik sektörü ya da bir ofis için geçerli olabilir.

Yüksekte Çalışma Eğitimi

Yüksekte Çalışma Eğitimi

Yüksekte Çalışma Eğitimi MAS OSGB eğitmenleri tarafından, ilgili Yönetmelik hükümlerine uygun ve firmalara özel olarak alışanlara fayda sağlayacaktır.

Hijyen Eğitimi

Hijyen Eğitimi

MAS OSGB olarak hijyen eğitimlerinin planlanması organize edilmesi ve mevcut iş yeri hekimlerimize Halk Eğitim Merkezleri gözetiminde verilmesi konusunda çözümler üretiyoruz.

İlk Yardım Eğitimi

İlk Yardım Eğitimi

İlgili mevzuata göre çok tehlikeli kapsamında bulunan işyerlerinde, her 10 personel için bir olmak üzere, en az Temel İlkyardım Eğitimi alınması zorunludur.

İş Güvenliği Uzmanı

İş Güvenliği Uzmanı

İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere bakanlıkça yetkilendirilmiş, iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip mühendis, mimar veya teknik elemandır.